Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
zmaj
User Rating: / 0
PoorBest 

"Moj dom je tamo gdje je moje srce" - često kaže svako od nas. Daj prijatelju, svijet koji je izgubio pamet, svijet u kojem je tolerancija postala potpuno nepoznat pojam, svijet u kojem se veliča nasilje i narod dobrovoljno pokorava diktaturi je tvoj dom? Nije li tvoj dom neki sasvim drugi svijet, na primjer onaj u kojem su razum, mir i ljubav oko tebe osnovne opće prihvaćene norme? Vjerujem da te ovo u ovim današnjim modernim vremenima i ne zanima toliko puno jer svako od nas se navečer iscrpljen od posla vraća u neki svoj svijet fantazije.


No društvo, onaj pravi, realan svijet, sastoji se od kolektivne suglasnosti, pa nas tako okružuje ono što smo se svi skupa zajedno dogovorili, zar ne? Neko vjerojatno razmišlja na način da ratne zone postoje jednostavno zato što tako mora biti, sa ili bez našeg odobrenja. Istina. Ali to je tako i tako će biti sve dok ravnotežu održavaju oni koje ovakve stvari vide i prihvaćaju kao normalne. Za njih postoji naziv - idioti.

administrator
User Rating: / 0
PoorBest 

How to finance website, monetize portal, earn money using a blog or forum. In short, how to transform wasted time into money? Flying from the cuckoo's nest to the best marketplace in galaxy...


The global financial, political and moral crisis now three years old has not abated. In fact, the world's biggest stupidity crisis ever has actually made our most important problems even worse. For some unexplained reason, by exploiting the collective stupidity, in a useless attempt to keep our insane debt-based global monetary system afloat, central banks are just entering Phase 2 of quantitative easing, ready to try again to bail out old debt with the new debt.

tuper
User Rating: / 0
PoorBest 

Besides other much worse things, Henry Kissinger is also famous for this inspirational quote: "Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Money, bank, usury and monetary sovereignty - 4 magic terms. Did you know that monetary sovereignty is in the hands of a few private individuals, both at global and national levels. Do you know that modern money is backed by nothing? Pardon me, if we are the ones that produce everything and if we, citizens, are the owners of what we produce, then why do we borrow our own money from the banks in the form of toilet paper created out of nothing?


The current global debt crisis, worst financial crisis in human history; is becoming sadly boring. How much have you lost? Have you lost your job, maybe? Don't forget to smile, smiling is very good for health. Let's leave Facebook for a moment and try to have fun with something else instead of the usual virtual 'Farm'. Given the situation, here's the first candidate: The Best Free Online Arcade Game - "Whack A Banker".

tuper
User Rating: / 0
PoorBest 

Između ostalih mnogo lošijih stvari, Henry Kissinger je poznat i po ovoj inspirirajućoj izreci: "Onaj koji ima kontrolu nad hranom, taj kontrolira ljude; onaj koji ima kontrolu nad  energijom, taj može kontrolirati kontinente; onaj koji ima kontrolu nad novcem može kontrolirati cijeli svijet". Novac, banka, lihvarenje i monetarna suverenost - 4 magična termina. Da li si znao da je monetarna suverenost u rukama nekolicine privatnika, i na globalnom i na nacionalnim nivoima. Da li znaš da moderni novac nema nikakvo materijalno pokriće? Izvini, ali ako smo mi oni koji proizvode sve i ako smo mi građani vlasnici sveg onog što proizvodimo, zašto onda od banaka posuđujemo naš vlastiti novac i to u obliku toaletnog papira stvorenog iz ničeg?


Aktualna svjetska dužnička kriza, najgora financijska kriza u ljudskoj povijesti; postaje pravo dosadna. Jesi li puno izgubio? Što znam, naprimjer posao? Nemoj se zaboraviti smijati, smijanje je jako dobro za zdravlje. Izađimo na trenutak iz Facebooka i probajmo se zabaviti s nečim drugim umjesto uobičajene virtualne 'Farme'. S obzirom na situaciju, evo prvog kandidata: Najbolja Besplatna Online Arkade Igrica - "Udri Bankara".

tuper
User Rating: / 0
PoorBest 

Tra le altre cose molto più brutte, Henry Kissinger è famoso anche per questa citazione inspirativa: "Chi controlla il cibo controlla le persone; chi controlla l’energia può controllare tutti i continenti; chi controlla il denaro può controllare il mondo". Denaro, banca, usura e sovranità monetaria - 4 termini magici. Lo sapevi che la sovranità monetaria è nelle mani di pochissimi privati, sia a livello nazionale che globale. Ma lo sai che il denaro moderno non ha nessuna copertura materiale? Ma scusa, se noi siamo quelli che producono tutto e essendo noi cittadini i proprietari di ciò che produciamo, perchè allora ci facciamo prestare dalle banche il nostro denaro nella forma di carta straccia creata dal nulla?


L'attuale crisi globale del debito, peggiore crisi finanziaria nella storia dell'umanità; sta diventando proprio noiosa. Hai perso tanto? Che ne so, ad esempio il lavoro? Non dimenticare di sorridere, ridere fa molto bene alla salute. Usciamo per un'attimo dal Facebook e proviamo a divertirci con qualcos'altro invece della solita 'Fattoria' virtuale. Visto la situazione, ecco il primo candidato: Il Miglior Gioco Arcade Gratis Online: "Colpisci Il Banchiere".

spock
User Rating: / 0
PoorBest 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video


Max Keiser: Peak America And Global Debt Collapse - This time, Max Keiser and co-host Stacy Herbert look at emails from viewers on their "Peak America" moments and then check out the scandals of the Irish choice of being "good Europeans" or "bad Europeans", as a result of bankers offering only "bad banks"; while Iceland refuses to settle at any price. In the second half of the show, Max goes Down Under to talk to economist Steve Keen about the global debt collapse.

tuper
User Rating: / 0
PoorBest 

"Tko kontrolira hranu kontrolira ljude, tko kontrolira energiju kontrolira kontinente, onaj tko kontrolira novac kontrolira cijeli svijet", Henry Kissinger. "Codex Alimentarius - Prehrambeni Kodeks" je kontroverzan (monstruozan) plan globalne elite koja kontrolira međunarodne organizacije, u svrhu usvajanja novih zakona, propisa i regulacija za kontrolu hrane, aditiva i drugih dodataka hrani. U ovom prehrambenom protokolu se zbog ostvarivanja privatnog profita na štetu populacije, podržava upotreba velikog broja aditiva (i onih veoma opasnih po zdravlje) u hrani koju jedemo. Cilj je spriječiti upotrebu vitamina i vitaminskih dodataka hrani, uništiti postojeću mrežu alternativnih načina liječenja i alternativnih trgovina zdrave hrane. Između ostalog, sve vodi i prema zabrani proizvodnje vlastite hrane i tržnica na kojima se ta prirodna zdrava hrana do sada prodavala.


Naravno, jedan od najvećih sponzora nestajanja neovisnih malih obiteljskih farmi i proizvodnje prirodne zdrave hrane je GMO kompanija Monsanto. Ono malo preostalih malih farmera se poput svih nas ostalih, trenutno guši u dugovima, a uz to ih se "za naše dobro i sigurnost" želi prisiliti na kupovanje i korišćenje skupih, nezdravih i opasnih pesticida pod prijetnjom velikim kaznama i zabranom radnih aktivnosti.

roman
User Rating: / 2
PoorBest 

A long time ago when this planet was still free and green, government found that really educated and financially independent people are hard to control. "Divide and rule" is a very successful policy, it's no secret that "United People Forces" is the biggest scare these days of financial, economic, political, intellectual and moral worldwide bankruptcy. No real education exist without the truth, and truth has always been an unwelcome guest. The simple truth is that this is your life and you can make of it what you will, this is your free planet and you have your God-given unalienable rights. The truth is also that those who have the money make the rules. But what is the truth about the money? What is money and how money is created? The fact is that more and more people are turning to bartering today. Now let me ask you one question. What would be the best description of our educational system? Slaves producing slaves, is that right, Mr. Yes? Here's some very interesting news about changing the way we think and act...


More families are deciding that school’s out – forever. It may sound flaky, but the ‘unschooling’ movement's ideas are going mainstream as parents are increasingly opting to keep their kids out of class.

roman
User Rating: / 0
PoorBest 

Nekome možda to može izgledati čudno, ali u ovom našem suludom modernom svijetu s kojim očigledno nešto nije u redu u samim temeljima (čitaj monetarna suverenost i vodič kroz globalizaciju-emisiona dobit); sve se više obitelji odlučuje ispisati svoju djecu iz razreda i zauvijek prekinuti njihovo školovanje. Život u obitelji koja ne školuje djecu najviše nalikuje uobičajenom obiteljskom životu preko vikenda.


Troje tinejdžera, Michael, Lissy i Joseph iz obitelji Laricchia, ne poznaju školsko zvono, trku za školskim autobusom, dosadne domaće zadaće i svađe nakon roditeljskih sastanaka zbog lošeg vladanja ili loših ocjena. Naime, obitelj Laricchia je odustala od školovanja svoje djece; Michael, Lissy i Joseph već skoro jedno desetljeće, preciznije od 2002 godine, ne pohađaju školsku nastavu.

administrator
User Rating: / 0
PoorBest 

Hej partner, hajde da se mjenjamo, roba za robu, razmjena karburatora za felgu; ja tebi knjigu, ti meni bocu martinija; dam ti mobitel, daš mi 10 kila mesa, ili daj, razmjenimo neke od onih naših starih gramofonskih ploča; ako hoćeš, možemo razmijeniti i stripove, imam dosta duplih Blekova, mjenjam ih ako imaš neki dobar stari Alan Ford; onaj moj hard disk za tvoj adsl modem bi bio baš fer razmjena, ne bi li?


Robna razmjena, razmjena ideja ili usluga, zamjena dobara, barter, zovite kako god hoćete ovo direktno trgovanje bez posredovanja novca, trampa je u današnjim modernim vremenima korak unazad, ili je mijenjanje robe za robu zapravo povratak u budućnost? Nekad davno, kad još nije bilo novca, ljudi su ono malo što im je bilo potrebno za jednostavni život nabavljali međusobnom trampom svojih proizvoda ili imovine. I u bližoj prošlosti je također bilo mnogo ljudi kojima za životne potrebe nije trebao novac nego su te stvari rješavali razmjenom roba ili na slične načine; a trampa kao neposredna razmjena jedne robe za drugu robu i danas, u ovom teškom periodu u kojem smo pogođeni najvećom svjetskom krizom u povijesti ljudske civilizacije, postaje sve poželjniji oblik osobnog i zajedničkog gospodarskog razvoja.

roman
User Rating: / 0
PoorBest 

Novac, moć, monetarna suverenost i emisiona dobit. Država, Vlada i Parlament. Religija i Crkva. Unatoč tome što je sveti zaštitik bankara i računovođa, apostol Matej osuđuje novac: "Nitko ne može služiti dvojici gospodara, jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne može se istovremeno služiti i Bogu i profitu".


Ideja da narod sam treba izdavati svoj vlastiti novac predstavlja stup bez oslanjanja na kojeg bajka o demokraciji pada u vodu. Ta je ideja na putu prema novom svjetskom poretku srušena namjerom globalne elite za uspostavljanjem njihove privatne jedne svjetske vlade, jedne svjetske središnje banke i jedne svjetske valute kako bi se porobilo čovječanstvo. Nova 'Velika depresija', umjetno je izazvana obmana koju su stvorili lukavi, sebični banksteri. Ne postoji ništa bolje za ilustraciju zbunjujuće složenosti moderne ekonomije, u prijevodu pljačke; od situacije same po sebi: Države su u depresiji, i trgovina je u depresiji. Milijuni nezaposlenih skitaju ulicama velikih gradova i seoskih cesta oviseći o milosti i dobročinstvu; dok su u istom trenutku njihove zemlje Edenski vrtovi u kojima u izobilju cvjeta gotovo sve što čovjek može poželjeti. Čak je i zemljama sa malim brojem stanovnika koje proizvode pšenicu, vunu, meso, maslac, voće, šećer, krumpir i druge vrste hrane i sirovina, uključujući i minerale, metale i ostale vrste proizvoda; na desetke i stotine puta više od onoga što im treba, rečeno da su u gospodarskoj krizi zbog toga što proizvode premalo. Bogatstvo u izobilju je dostatno za svaku ruku, ali bez obzira na to, ljudi su nezaposleni i gladni, a trgovina je depresiji zbog toga što se premalo proizvodi.

marc
User Rating: / 2
PoorBest 

The Fed is proposing another round of “quantitative easing,” although the first round failed to reverse deflation. It failed because the money went into the coffers of banks, which failed to lend it on. To reverse deflation, the money needs to be funneled directly to state and local economies.


In 2002, in a speech that earned him the nickname “Helicopter Ben,” then-Fed Governor Bernanke famously said that the government could easily reverse a deflation, just by printing money and dropping it from helicopters. “The U.S. government has a technology, called a printing press (or, today, its electronic equivalent),” he said, “that allows it to produce as many U.S. dollars as it wishes at essentially no cost.” Later in the speech he discussed “a money-financed tax cut,” which he said was “essentially equivalent to Milton Friedman’s famous ‘helicopter drop’ of money.” You could cure a deflation, said Professor Friedman, simply by dropping money from helicopters.


.

alternative currency, newspapers, novosti, giornali, novine, notizie, local currency, complementary currency, alternativni novac, lokalna valuta, komplementarna valuta, moneta alternativa, moneta complementare, moneta localePubblica Notizie

Se sei utente registrato, puoi pubblicare le tue notizie sul web tramite questo servizio.

independent news, nezavisne vijesti, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, notizie indipendenti, prestito, mutuo, seigniorage, signoraggio    Categorie Notizie

.

 alternative news, alternativne vijesti, notizie alternative, debt-money, moneta debito, central bank, banca centrale, centralna banka, publish news, objavi vijest, pubblica le tue notizie    Accesso

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 alternative news, alternativne vijesti, notizie alternative, money, denaro, soldi, novac, debt, dug, debito, taxes, tasse, porez, bank, banca, banka     Chi È Online?

 4717 visitatori online
linija

 nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio     Ultime Dal Forum