Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News Notizie Platni Instrument SOVRO: Sudsko Financijsko Vještačenje, 2019

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
Valutazione attuale: / 402
ScarsoOttimo 

Suvereni platni instrument SOVRO službeno se našao pod lupom financijskog eksperta, i to ne bilo kakvog: naime tzv. Općinski sud u Rijeci odlučio je da se u siječnju 2019, u sklopu sudskog Predmeta 'Povrv-XXX/2018', obavi tzv. Sudsko financijsko vještačenje - što je potom izvršio tzv. Stalni sudski vještak za financije i računovodstvo Katica Pehar dipl.oecc. iz Rijeke. U kratkim crtama Anton Brnečić iz tzv. Opatije uredno je 2015-e godine isplatio bankovni kredit platnim instrumentom SOVRO, Erste banka je to ignorirala i upućivala mu raznorazna upozorenja i prijetnje, zatim je je Antonu Brnečiću pristigla Ovrha na što je on pravodobno reagirao dostavivši tzv. Policiji Prijavu kriminala povodom ignoriranja isplate kredita platnim instrumentom SOVRO, da bi ni kraju Nataša Citković Vrković u svojstvu tzv. Sutkinje Općinskog suda u Rijeci ispravno postupila na jedini korektan način, dakle zatraživši glede svega toga tzv. sudsko financijsko vještačenje čime su u najuži centar pažnje neizbježno dospjeli kako platni instrument SOVRO tako i materijalno pokriće valute Kuna. Moja opaska u ovom slučaju, umjesto platnog instrumenta SOVRO fokusirana je dakako na spomenuto materijalno (ne)pokriće valute Kuna: budući da je ono direktno vezano za navedeni sudski Predmet 'Povrv-XXX/2018' te od njega apsolutno nerazdvojivo, nema tog nekorumpiranog tzv. Suca u čitavom Univerzumu koji bi se prije donošenja bilo kakve presude u ovom Sudskom slučaju usudio ignorirati glede toga iznesene dokaze. Natašu Citković Vrković niti znam niti sam ikada išta čuo o njoj, no čak i da je najiskrenija i najčistija duša na ovome svijetu - hebiga nikako se ne može poreći da je po dva najključnija faktora ili ti nepristranost i sukob interesa, izvor iz kojeg svakog mjeseca redovno prima plaću pod default svrstava u skroz pogrešnu kategoriju.

Slobodan suvereni čovjek na planeti Zemlji Aljoša iz obitelji Đurić počeo je izdavati Suvereni platni instrument SOVRO još 2015 godine, koristeći se od tada njime u razne svrhe. Punovaljano materijalno pokriće kojeg pri izdavanju svakog pojedinačnog platnog instrumenta SOVRO svojim vlastoručnim potpisom i pečatom odgovorno garantira dakle čovjek Aljoša iz obitelji Đurić, najvećim dijelom čini njegov neotuđivi proporcionalni dio cjelokupne društvene imovine iz bivše tzv. Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Četiri godina otkako od 2015-e suvereni platni instrument SOVRO nesmetano cirkulira tamo-vamo, do dana današnjeg u 2019-oj na svjetlo dana nije izronio nijedan valjani dokaz koji bi čak i minimalno eventualno ugrozio njegovu punovaljanost.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Anton Brnečić
Ulica XXXXXXX X
51410 Opatija

Općinski sud u Rijeci
Ulica Žrtava fašizma br. 7
51410 Opatija

 

Izjava o neprihvaćanju rezultata financijskog vještačenja obavljenog od
strane Katice Pehar iz Rijeke glede sudskog Predmeta 'Povrv-XXX/2018'

 

Ja, čovjek Anton Brnečić, na današnji dan 02 veljače 2019 godine, uredno i pravovremeno dajem vam na znanje kako u cijelosti odbijam prihvatiti rezultate financijskog vještačenja Katice Pehar iz Rijeke glede sudskog Predmeta 'Povrv-XXX/2018', meni dostavljene u sklopu vaše papirologije dana 28.01.2019. Naime nakon što sam predmetnu dokumentaciju pažljivo i detaljno izanalizirao više puta, utvrdio sam kako je Katica Pehar prije sveg ostalog grubo prekršila ne samo Univerzalni Prirodni Zakon već i temeljno načelo svoje struke stoga što je umjesto potpuno nepristrano, krivotvoreći važne podatke djelovala pristrano na tuđu štetu a u vlastitu te u korist Republike Hrvatske i osobe 'ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA DIONIČKO DRUŠTVO'. Osim što je dakle predmetno financijsko vještačenje samo po sebi obavljeno na totalno uvrnut i posve neispravan način, ono je da čitava stvar bude još gora - ujedno i nekompletno, a rezultati koji su njime proizvedeni nejasni su, pogrešni i netočni te kao takvi dovode u zabludu. Drugim riječima, prava sramota za forenzične znanosti!

Usputno primjećujem iz zaprimljene papirologije kako dotičnoj, za iznad navedenu kriminalnu radnju i svekupno iskazanu neprofesionalnost kojima je generiran kompletno defektan zapis što skroz na skroz odudara od jedinstvenog stvarnog činjeničnog stanja, slijedi nagrada od 2365,00 kuna. Budući da ni meni nije na kraj pameti vlastito vrijeme poklanjati svakome besplatno onako kako mu se to prohtije, te isto tako budući da sam s vaše strane na to doslovce prisiljen - pošto su moji naredni retci generalni popravak lošeg i nekompletno obavljenog posla riječanke Katice Pehar, ovim putem zahtjevam preusmjeravanje 99% iznad navedenog iznosa od 2365,00 kuna na moj račun!

Prije nego li nastavim dalje, napominjem kako je Katica Pehar, izvrsno znajući širom svijeta opće poznatu uzročno-posljedičnu neprikosnovenu vezu vlastoručnih potpisa s valjanošću odnosno ništavnošću određenog nečega, svoju dokumentaciju korektno i ispravno vlastoručno potpisala.

 

Sudskim financijskim vještačenjem obavljenim u siječnju 2019 po nalogu Općinskog suda u Rijeci, nije pronađen nijedan valjani dokaz o ikojem eventualnom defektu suverenog platnog instrumenta SOVRO.

 

Što međutim nije slučaj s ostatkom papirologije koju sam od vas primio, na kojoj kod oba dva za to predviđena mjesta nedostaje vlastoručni potpis Nataše Citković Vrković tj. čovjeka koji u okviru ovog navodnog spora djeluje u svojstvu nepristranog suca ili bi tako valjda barem trebalo biti. Stoga također zahtjevam da mi vašu navedenu dokumentaciju dostavite u ispravnom stanju tj. uredno vlastoručno potpisanu, u istom onom roku kojeg ste vi meni pružili za moju eventualnu reakciju, odnosno 8 dana. U protivnom, nema tog opravdanja u čitavom Svemiru zbog kojeg bi se vaša navedena papirologija, ništavna kakva trenutna jeste, igdje i ikako ikome a posebice ne meni mogla poturiti kao navodno valjana!

 

Sudskim financijskim vještačenjem obavljenim u siječnju 2019 po nalogu Općinskog suda u Rijeci, nije pronađen nijedan valjani dokaz o ikojem eventualnom defektu suverenog platnog instrumenta SOVRO.

 

Zahvaljujući presudno važnoj nejasnoći dostavljenog mi, obavljenog predmetnog vještačenja pri kojemu su navodno korištene najsuvremenije znanstvene metode, aspolutno nikakvom mojom vlastitom krivicom satjeran sam u poziciju da ni uz najveći trud i najbolju volju u njemu nikako ne uspijevam razaznati što su mišljenja Katice Pehar a što pak njene, valjanim dokazima potkrijepljene tvrdnje - ako je išta tome nalik u tekstu uopće prisutno?!? Naime, da bi uopće bio u stanju izjasniti se i/ili obraniti povodom onoga što mu se stavlja na teret, ne samo ja nego i svaki drugi čovjek na planeti Zemlji prije sveg ostalog potrebuje shvatiti u potpunosti o čemu se zapravo radi. Iz nespornog razloga što takvo što za sobom ne povlači ni najminimalniju odgovornost, svatko je na ovom svijetu slobodan misliti što god mu se prohtije. Nitko pak drugi na to se tuđe mišljenje nije dužan ni najmanje obazirati, a kamoli se istome povinovati. Amen!

U nastavku, redom jedno za drugim točku po točku iznosim sve kritične defekte od presudnog značaja koje sam pronašao u predmetnom vještačenju Katice Pehar iz Rijeke:

1) TKO?

Onako kako je to javno objavljeno i svakome dostupno na Internetu, slobodan suvereni čovjek na planeti Zemlji Aljoša iz obitelji Đurić uredno je sredinom listopada 2013 godine, putem preporučene poštanske pošiljke br. RA729202025IT, dostavio čovjeku Zoranu Milanoviću (tada na poziciji Predsjednika Vlade Republike Hrvatske) nepobitne dokaze kompletne ništavnosti Ugovora o svom hrvatskom državljanstvu (nedragovoljno potpisanog pod prisilom i prijetnjama mu u tijeku vršenja ratnog zločina nad njim) u svojstvu osobe Aljoša Đurić - čime je navedeno njegovo državljanstvo istog trenutka automatski prestalo važiti a on sam tada je ujedno presjekao svaku i ikoju vezu s navedenom osobom RH Aljoša Đurić, te je dodatno čitavom svijetu dao do znanja kako se nikad nije odrekao svog neotuđivog proporcionalnog dijela goleme sveukupne društvene imovine iz bivše SFRJ.
Malo je reći da su političke posljedice svega toga za Republiku Hrvatsku dramatične, dok ih pak one druge financijskog karaktera uveliko nadmašuju po katastrofalnosti, čemu tek primjera radi spominjem Obavijest čovjeka Aljoše iz obitelji Đurić o bankrotu Republike Hrvatske, uredno dostavljenu sredinom 2014-e brojnim svjetskim financijskim i pravnim autoritetima.
Budući da je čovjek Aljoša iz obitelji Đurić potkrijepio navedena jedinstvena stvarna činjenična stanja neoborivim dokazima, iako su od tada prošle već godine - nitko ništa pokušao nije čak i minimalno negirati a kamoli da je itko na svetlo dana predočio valjane dokaze potpunog pobijanja istih. S druge strane, nije da suvereni čovjek na planeti Zemlji Aljoša iz obitelji Đurić u međuvremenu nije primio nikakav odgovor. O da, dakako da ih je bilo, posebice u zadnje vrijeme - u ime Republike Hrvatske i u obliku zločinački i kriminalno primjenjivane brutalne fizičke sile nad njim, čemu nesporno svjedoči više video zapisa koji su također javno objavljeni na Internetu (link 1, link 2, link 3) a iz kojih je kristalno jasno vidljivo kako gramzivost i pohlepa ponekad znaju ne prezati od ničega, pa tako ni od uistinu umobolnih tvrdnji kako em onaj naoružani čovjek u uniformi što nelegitimno primjenjuje brutalnu fizičku silu nad drugim čovjekom navodno nije čovjek, te kako čovjek nad kojime se nelegitimno primjenjuje brutalna fizička sila navodno isto tako nije čovjek već osoba RH i to ne bilo koja već ni manje ni više ona apsolutno uredno poništena 2013 godine tj. Aljoša Đurić!!!

Na platnom instrumentu "SOVRO" kojeg Katica Pehar navodi u svom financijskom vještačenju, uz uredno stavljen vlastoručni potpis i prateći pečat kristalno jasno stoji sljedeće:

„Izdan 20.2.2015 pod zakletvom da su svi podaci istiniti, točni i potpuni, te uz preuzimanje pune osobne odgovornosti po Univerzalnom Prirodnom Zakonu za legitimnost i valjanost mog djelovanja:

Aljoša iz obitelji Đurić
Lokacija: Planeta Zemlja
Kontaktibilan na email: aljosa[at]cromalternativemoney.org”

Na tuđu štetu a u svoju vlastitu i u korist Republike Hrvatske te osobe 'ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA DIONIČKO DRUŠTVO', Katica Pehar je u svom financijskom vještačenju pristrano krivotvorila ključni podatak tko je datog trenutka izdao navedeni platni instument SOVRO. Čovjeka Aljošu iz obitelji Đurić s planete Zemlje krivotvorila je u osobu Republiku Hrvatske Aljošu Đurića!

 

Sudskim financijskim vještačenjem obavljenim u siječnju 2019 po nalogu Općinskog suda u Rijeci, nije pronađen nijedan valjani dokaz o ikojem eventualnom defektu suverenog platnog instrumenta SOVRO.

(klikni na sliku za veću sliku)

 

2) ŠTO?

Vezano uz gornju točku br. 1: iako u okviru svog financijskog vještačenja, naravno tko bi u to mogao posumnjati nije zaboravila napisati jedinstvene identifikacijske oznake osoba i bankovnih kredita, Katica Pehar neoprostivo je izostavila napisati jedinstveni identifikacijski broj navedenog platnog instrumenta SOVRO: SVR - XXX – XXXXX!

3) TKO?

Financijsko vještačenje Katice Pehar je nekompletno i totalno defektno, obavljeno pristrano na tuđu štetu a u njenu vlastitu i u korist Republike Hrvatske te osobe 'ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA DIONIČKO DRUŠTVO'.

Osobu 'ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA DIONIČKO DRUŠTVO' nitko nikad nije vidio, niti je ikad itko s njom razgovarao. Ono što je puno bitnije i od presudne važnosti, osim što kao što je dakle spomenuto nedostaje sama osoba 'ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA DIONIČKO DRUŠTVO', ujedno također nedostaje, za ovaj navodni spor neizostavno potreban, njen vlastoručni potpis - jer bez njega čitav ovaj navodni spor naravski automatski istog momenta pada u vodu.

U papirologiji koju sam od vas zaprimio, kaže se da je Katici Pehar za obavljanje financijskog vještačenja stavljeno na raspolaganje, između ostalog i "dopis tuženika tužitelju od 25.02.2015". U tom dopisu fino i čitko, kristalno jasno stoji sljedeće:

 

„... ugovor je u osnovi veoma jednostavna i prosta stvar: s jedne strane je potpis ponuditelja, a s druge potpis akceptanta... istina je kao valjana tvrdnja o realnosti suverena u poslovanju. Podmetanje laži i obmana, zato da bi se namaknula korist za sebe ili nekog trećeg, zato da bi se nekome prouzročio gubitak ili ga se izložilo riziku gubitka - nešto je što po mom shvaćanju bilo koji poslovni ugovor čini ništavnim... fikcije nisu sposobne misliti, tvrditi, ugovarati i potpisivati se... S obzirom na činjenicu da bilo kakav valjan i legitiman ugovor može zajedno vezivati isključivo protustrane koje su ga i zaključile, ovim vas putem također korektno obavještavam da ću kao pokušaj prevare smatrati svaki eventualni budući dokument koji se odnosi na ovaj slučaj, ukoliko mi takav dokument možebitno pošaljete bez vašeg vlastoručnog potpisa na njemu, i ukoliko mi takav dokument možebitno pošalje netko drugi a uz njega u vidu potvrde/uvjerenja s vašim vlastoručnim potpisom ne priloži nepobitni dokaz da ste ga ovlastili djelovati u vaše ime.”

Jedinstveno stvarno činjenično stanje jeste to da je Katica Pehar, djelujući pristrano, podlo izostavila navesti kako je između ostalih, ključno važan rezultat obavljenog financijskog vještačenja taj da ama baš nigdje nije uspjela pronaći vlastoručni potpis Osobe 'ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA DIONIČKO DRUŠTVO'. Drugim riječima, bez navedene osobe i bez navedenog njenog vlastoručnog potpisa nema nikakvog duga, a bez nikakvog duga nema ni ijedne njegove visine - čije je utvrđivanje u od mene zaprimljenoj vašoj papirologiji istaknuto kao zadaća financijskog vještačenja!

4) TKO?

U financijskom vještačenju Katice Pehar stoji sljedeći, podebljan i podcrtan, netočan podatak:

„... Posavec iz Zagreba, protiv tuženika Antoba Brnečića iz Opatije...”

5) ŠTO?

Financijsko vještačenje Katice Pehar je nekompletno i totalno defektno, obavljeno pristrano na tuđu štetu a u njenu vlastitu i u korist Republike Hrvatske te osobe 'ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA DIONIČKO DRUŠTVO'.

U papirologiji koju sam od vas zaprimio, kaže se da je Katici Pehar za obavljanje financijskog vještačenja stavljen na raspolaganje, između ostalih i "dopis tuženika tužitelju od 25.02.2015". U tom dopisu fino i čitko, kristalno jasno stoji sljedeće:

„... posljedice aktualne financijsko-ekonomske krize koja čitavim globusom hara još od 2007 godine ni mene nisu zaobišle, što je više nego očito iz naših međusobnih odnosa. Moram priznati da sam poprilično zbunjen faktom da sve više ljudi, a među njima i impozantan broj stručnjaka, uključujući Nobelovce, tvrdi kako u pitanju nije nikakva kriza već da je u tijeku najveća pljačka u povijesti čovječanstva. Bilo kako bilo, vremena su ovo više nego teška, u kojima širom svijeta isključivo središnje banke imaju ovlast izdavati takozvano "zakonsko sredstvo plaćanja". Zakonsko sredstvo plaćanja koje - čini se - izuzev nominalnog iznosa otisnutog na sebi, u momentu izdavanja niti ima ikakvu intrizičnu vrijednost, niti ima ikakvo materijalno pokriće. Čudna vremena, stvarno, uzme li se u obzir podatak, iz relevantnih izvora, da preko 97% onoga što planetom kruži kao navodni "novac" - usporedo sa spomenutim "zakonskim sredstvom plaćanja" - niti je na neki misteriozan način izdano od strane središnjih banaka, niti je u obliku novčanica, niti je u obliku kovanica.
... ugovor je u osnovi veoma jednostavna i prosta stvar: s jedne strane je potpis ponuditelja, a s druge potpis akceptanta... istina je kao valjana tvrdnja o realnosti suverena u poslovanju. Podmetanje laži i obmana, zato da bi se namaknula korist za sebe ili nekog trećeg, zato da bi se nekome prouzročio gubitak ili ga se izložilo riziku gubitka - nešto je što po mom shvaćanju bilo koji poslovni ugovor čini ništavnim... Ukoliko negdje postoji valjana legitimna tvrdnja o nekakvoj posudbi nečega nekome, onda po mom shvaćanju to "nešto" prije sveg ostalog mora zaista biti "nešto" a ne "ništa". U suprotnom, ne samo da do nikakve posudbe nikad nije ni došlo, nego bi ovakva tvrdnja, odnosno ugovor, predstavljao čisti kriminal. Naime baš kao što je nula uvijek nula, neovisno o tome množiš li je sa tisuću ili sa sto trilijuna, tako je primjerice i novac bez ikakve intrizične vrijednosti i materijalnog pokrića također uvijek isprazna ništica, bez obzira koliko je velika znamenka ispisana na njegovom naličju...”

Jedinstveno stvarno činjenično stanje jeste to da je Katica Pehar, djelujući pristrano, podlo izostavila navesti kako je između ostalih, ključno važan rezultat obavljenog financijskog vještačenja taj da ama baš nigdje nije uspjela pronaći ikoji valjani dokaz da ispod valute "Kuna" išta stoji kao njeno garantirano materijalno pokriće. Drugim riječima, beznačajni trošak za struju i/ili papir te tintu na stranu, bez ikojeg materijalnog pokrića za nominalne znamenke na "kunama" nema ni nikakvog duga, što će reći da čitav ovaj navodni spor oko mog navodnog dugovanja naravski automatski istog momenta pada u vodu!

6) ŠTO?

Tvrdeći kako se navodno ne može izjasniti o valjanosti navedenog platnog instrumenta SOVRO, Katica Pehar izvela je u svom financijskom vještačenju osobito kreativan potez kojime je za svoje vlastito djelovanje na izrazito elegantan način pokušala sa sebe skinuti svaku vlastitu odgovornost, za divno čudo Božje ne odustajući pri tome ni od ovaca ni od novaca.

Gledano u cjelokupnom kontekstu, Katica Pehar na prepredeni način nije svoje financijsko vještačenje ograničila na jedan jedini prost i kratak redak „ne mogu se izjasniti da li navodni dug uopće postoji ili ne” ili „ne mogu se izjasniti je li navodni dug plaćen ili nije”. Upravo suprotno od toga, opet za ono isto divno čudo Božje Katica Pehar se upustila u nekakve njene sasvim suvišne i nadasve defektne analize mog navodnog duga kojima, skupa sa svojom posve nepotrebnom i nedoličnom zaključnom misaonom prosudbom, pristrano aludira kako navodni dug navodno nije plaćen iako je netom prije toga sama priznala da se o tome ne može izjasniti!?!

Nepobitna je činjenica da su se kako sam platni instrument SOVRO, tako i njegova popratna te ostala vezana dokumetacija, od 2015-e pa do danas 2019-e našli na radnim stolovima u uredima mnogobrojnih najviših međunarodnih i domaćih političko-pravnih te financijskih autoriteta. Tijekom cijelog tog vremena, činjenice o kompletnoj ispravnosti platnog instrumenta SOVRO i kompletnoj punovaljanosti njegovog pokrića do dan danas nikada nisu ni minimalno bile dovedene u pitanje, a kamoli da ih je netko iznošenjem valjanih dokaza eventualno potpuno oborio!

Pošto mi se nedavno rodila kćerka, trenutno imam puno preča posla od kojekavog kopanja po prašnjavim podrumskim arhivima; u svakom slučaju tada 2015 godine više sam puta morao odlaziti u banku i u FINU ne bih li saznao koliki je uopće moj navodni cjelokupni dug prema ovdje izmišljenom nekome. Iznos od 12.588,56 kuna s platnog instrumenta SOVRO plus dodatnih otprilike tri tisuće kuna koje sam platio uobičajenim putem, perfektno se poklapaju s onime što mi je tada prilikom zadnje posjete banci konačno stavljeno do znanja - škrabotinom na otrgnutom malenom bezveznom papiriću.
Sasvim neovisno o onom skroz „nebitnom” što je Katica Pehar iz Rijeke željela reći s „ne mogu se izjasniti o valjanosti priloženog SOVRO-a”, jedinstveno stvarno činjenično stanje jeste to da pod jedan Katica Pehar tijekom svog pristranog financijskog vještačenja ama baš nigdje nije uspjela pronaći ikoji valjani dokaz o ikakvom čak i najminimalnijem defektu ispravnosti platnog instrumenta SOVRO, i pod dva Katica Pehar tijekom svog pristranog financijskog vještačenja ama baš nigdje nije uspjela pronaći ikoji valjani dokaz kojime bi eventualno potpuno oborila kompletnu punovaljanost platnog instrumenta SOVRO. Što će za kraj reći da je jedinstveno stvarno činjenično stanje također i to kako je moje navedeno NAVODNO dugovanje, za čije realno postojanje Katica Pehar prilikom svog pristranog financijskog vještačenja nije uspjela pronaći nijedan valjani dokaz, uredno za svaki slučaj podmireno ovdje izmišljenom nekome do zadnjeg "centa"!

 

Sudskim financijskim vještačenjem obavljenim u siječnju 2019 po nalogu Općinskog suda u Rijeci, nije pronađen nijedan valjani dokaz o ikojem eventualnom defektu suverenog platnog instrumenta SOVRO.

(klikni na sliku za veću sliku)

 

PS.
U odnosu na moj navedeni navodni dug u vremenskom periodu prije njegove uredne isplate platnim instrumentom SOVRO i prethodno navedeno jedinstveno stvarno činjenično stanje kako Katica Pehar ama baš nigdje nije uspjela pronaći ikoji valjani dokaz da ispod valute "Kuna" išta stoji kao njeno garantirano materijalno pokriće - što posljedično automatski isključuje postojanje ikojeg duga, napominjem kako predočiti valjani dokaz o ikojem materijalnom pokriću valute "Kuna" nisu uspjele ni one malo krupnije „zvjerke” od Katice Pehar, a bogami ni one najvišeg ranga poput Vlade Republike Hrvatske i MUP-a Republike Hrvatske, čemu kao valjane dokaze u Privitku br. 1 uredno prilažem ulomke iz 'Zahtjeva Za Dobivanje Informacija' upućenog 18.10.2011 Vladi Republike Hrvatske od strane Udruge Crom Alternativna Razmjena, dok u Privitku br. 2 prilažem ulomke iz 'Zahtjeva Za hitno Utvrđivanje Činjeničnog Stanja' upućenog 10.01.2013 MUP-u RH također od strane Udruge Crom Alternativna Razmjena.

Ova Izjava sastavljena je u dva istovjetna punovaljana
primjerka, jedan za primatelja i jedan za pošiljatelja.

Iskreno i u dobroj vjeri,
s pridržanim svim neotuđivim Prirodnim pravima.

Opatija, subota 02.02.2019
Anton Brnečić

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

- PRIVITAK BR. 1 -
Ulomci iz 'Zahtjeva Za Dobivanje Informacija' upućenog 18.10.2011
Vladi Republike Hrvatske od strane Udruge Crom Alternativna Razmjena

„... u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama...

11)
Veoma je iznenađujuća činjenica da jako puno ljudi niti razumije što je novac, niti razumije kako on funkcionira.
Postoji li ikakav zakon iz kojeg je jasno i precizno vidljivo da kuna, novčana jedinica Republike Hrvatske, nije samo obični bezvrijedni komad papira već na primjer gram zlata, gram srebra, kilogram pšenice ili neka druga količina bilo kakve materijalne vrijednosti?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

12)
Kao i sve druge države na ovom planetu, i Republiku Hrvatsku u ovim teškim trenucima doslovce razjeda javni dug. U financijskom izvješću Hrvatske središnje banke za 2009 godinu, pod obvezama stoji "Novčanice i kovani novac u optjecaju". Ova vrsta obveze je naime jedina vrsta obveze u svijetu za koju nije određen vremenski rok u kojem se treba ispuniti. Po zakonu o Hrvatskoj Narodnoj Banci u kojem stoji "Uvođenje eura kao novčane jedinice", vidljivo je da euro uskoro kao nacionalna valuta stiže i u Hrvatsku. To međutim automatski znači da će dan uvođenja eura u Hrvatsku, za sve one koji u tom trenutku budu posjedovali kune, a ne budu pristali (što je njihovo nepovredivo pravo) na isplatu im originalnog duga nekakvim zamjenskim sredstvom - predstavljati dan naplate obveze Hrvatske središnje banke prema njima.

Da bi prosječni hrvatski državljanin kao dužnik mogao isplatiti 100 kuna javnog duga, ili mora prodati dio vlastite imovine, ili mora odraditi neki posao. Jedan dan prije uvođenja eura u Hrvatsku, on se pojavio u Hrvatskoj Središnjoj Banci i isplatio 100 kuna javnog duga sa 100 kuna zarađenih uloženim radom na kopanju kanala. Dan poslije, kad se u Hrvatskoj središnjoj banci pojavi s novčanicom od 100 kuna, odnosno potvrdom o njihovoj obvezi prema njemu od 100 kuna, iz banke će izaći bogatiji za ono što predstavlja materijalnu garanciju koja stoji iza tog komada papira na kojem je odštampana znamenka 100.

Što će - jasno i precizno, taj prosječni hrvatski državljanin primiti iz ruku službenika Hrvatske središnje banke i time obradovati svoju obitelj? Srebro, broncu, zlato, pšenicu, nešto slično, ili jedno veliko razočaranje u obliku nule? Prosječni hrvatski državljanin bi eventualno originalnu obvezu Hrvatske središnje banke prema njemu mogao i pristati zamijeniti nekakvom novom. Osim što je papirnata novčanica od 100 eura 10.000 centi, a 10.000 centi 100 eura; što je još 100 eura - jasno, točno i precizno, zakonom utvrđeno i garantirano - u zlatu, srebru, paprikama ili bilo kojoj drugoj materijalnoj vrijednosti?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

13)
U Republici Hrvatskoj se koristi bankarski sustav poznatiji kao "bankarstvo djelomičnih rezervi", nije li tako? Ako to nije točno, koji je onda sustav u upotrebi?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

14)
Kolika je danas obvezna djelomična rezerva?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

15)
Ono što se da shvatiti proučavanjem tog sustava je da banke kao rezervu moraju držati samo dio koji nalaže zakon. Na primjer, ako je propisano da je obvezna rezerva 10%, onda banka na osnovu svake kune koju drži u rezervi može nekome posuditi 9 kuna. Je li to točno? Ako nije, po kojim onda pravilima banke nekome posuđuju novac?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

16)
Banke čuvaju navedenu rezervu u obliku depozita kod Hrvatske središnje banke. Je li to točno? Ako nije, gdje onda banke drže svoje rezerve?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

17)
To znači da ako je položen depozit od 100 kuna, banka može zadržati 10 kuna kao rezervu i nekome posuditi 90 kuna. Je li to točno? Ako nije, koji onda iznos banka nekome može posuditi?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

18)
Da li je točno da kroz sustav u pitanju, banka može i zadržati u rezervi svih 100 kuna, i nekome posuditi još 900 kuna?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

19)
Bankama je kroz sustav djelomičnih rezervi omogućeno 900 nekome posuđenih kuna iz prehtodnog pitanja jednostavno stvoriti kao obični računovodstveni zapis? Je li to točno? Ako nije, otkuda onda proizlazi iznos od 900 kuna? I da li se tu uopće radi o kunama, ili će se na uređaju za otkrivanje falsifikata upaliti crveni alarm jer je otkriven pokušaj krivotvorenja službene nacionalne valute?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

20)
Ako se novac stvara na navedeni način, onda se slobodno može reći da je najveći dio, ako ne i sveukupna količina novca u optjecaju stvorena iz ničeg drugog nego iz običnog poteza olovkom po papiru ili mišem po ekranu računala. Je li to točno?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

21)
Ako su gornja razumijevanja načina na koji bankarski sustav funkcionira točna, onda je najveći dio, ako ne i sveukupna količina novca u optjecaju stvorena kao kamatonosni dug prema bankama. No ako banke stvaraju samo glavnicu, otkuda proizlazi novac kojim se moraju platiti kamate?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

22)
Ako je istina da se po otplati kredita, novac koji je kroz njih stvoren zatim uništava, onda to znači da banke konstantno moraju drugima posuđivati novac jer bi inače došlo do nestanka novčane ponude. Je li to točno?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

23)
Što više banke kreditiraju druge, to je veći sveukupni iznos novca u optjecaju, a samim time i inflacija. Je li to točno?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

24)
Ako banke prestanu drugima posuđivati novac, to znači da se količina novca u optjecaju smanjuje i stoga nastupa deflacija. Je li to točno?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

25)
Vlada ne stvara novac nego ga posuđuje. Na posuđeni novac treba platiti kamate. Je li to točno?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

26)
Porez je način na koji Vlada stvara prihod. Koji postotak od prikupljenog poreza odlazi za isplatu duga i kamata na novac kojeg je Vlada posudila?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

27)
Vlada posuđuje sve više novca (kojeg također mora vratiti s kamatama) da bi otplatila kamate na već postojeće dugove. Je li to točno? Ako nije, na koji se onda način otplaćaju kamate?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

28)
Ako je kroz dva prethodna pitanja - razumijevanje načina na koji sustav funkcionira ispravno, onda to znači da po pitanju duga Vlada nikako ne može vratiti i glavnicu i kamate. Također, ako je svrha poreza otplaćivanje navedenih kamatonosnih dugova, onda porez za ljude koji žive u Hrvatskoj ne predstavlja ništa drugo nego jednu vrstu ropstva. Nije li to točno?

26.10.2011, Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.”

 

- PRIVITAK BR. 2 -
Ulomci iz 'Zahtjeva Za hitno Utvrđivanje Činjeničnog Stanja' upućenog
10.01.2013 MUP-u RH od strane Udruge Crom Alternativna Razmjena

„... UDRUGA CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA pokrenula je u listopadu 2011 godine istraživanje u svrhu točnog i preciznog utvrđivanja ključnih faktora egzistencije mlade hrvatske države... U vidu jeftine isprike da se niti jedan jedini od podataka o mehanizmina i kritičnim čimbenicima u funkcioniranju hrvatske državne zajednice zatraženih kroz 28 pitanja ne može smatrati informacijom, VLADA RH je dokumentom KLASA: 008-02/11-02/49 URBROJ: 50402-11-02 narušila prava ove udruge na slobodu informiranja i ujedno nekorektno povrijedila osnovna načela transparentnosti. Zauzeti stav VLADA REPUBLIKE HRVATSKE kroz dokument Klasa: 008-02/11-02/01 URBROJ: 5030109-11-29 nije promijenila čak ni nakon intervencije AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA kao neovisnog tijela što provodi nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama.

Napominjem da s obzirom na tematiku i opravdanu sumnju u zločin protiv čovječnosti, u ovom specifičnom slučaju tražene informacije igraju ulogu dokaza, a s dokazima je lako - ili ih ima, ili ih nema...

1)
... u trenutku stvaranja novčanice HRVATSKE SREDIŠNJE BANKE od 1000 kuna, dakle prije nego li ona uđe u opticaj i među narodom počne kružiti kao takozvana "vrijednost" od 1000, što u materijalnom smislu bilo koje vrste (zlato, kruške, srebro, šljive, električna energija, banane, benzin...) točno i precizno definirano zakonom predstavlja razlika od primjerice 999,70 između znamenke 1000 s njenog naličja i recimo 0,30 zanemarivog troška proizvodnje iste?

23.01.2013, Miroslav Puž ispred MUP-a RH hitno utvrđuje činjenično stanje po pitanju središnje banke, nacionalne valute i parlamentarne jurisdikcije: Priopćavamo Vam da davanje odgovora na postavljena pitanja nije u mjerodavnosti Ministarstva Unutarnjih Poslova Republike Hrvatske.

2)
... Pojam "vječno dužničko ropstvo" s kojim se sve učestalije susrećemo, po mom se razumijevanju zasniva na bankarskoj praksi pedantno skrivanoj od očiju populacije: Kredit od 10 valutnih jedinica glavnice plus 5 dodatnih valutnih jedinica kamata, sve skupa 15, nikako se ne može vratiti ako u opticaju cirkulira samo 10 jedinica glavnice, dok 5 jedinica kamata nikad uopće ni nije tiskano u postojanje.

Pojavljuju li se prilikom puštanja kuna u opticaj kamate, onda se nikako ne radi o izdavanju valute u opticaj već o posuđivanju valute u opticaj. Budući je samo vlasnik u mogućnosti nekome nešto posuditi, posuđivanje valute u opticaj značilo bi da hrvatski narod od nekog trećeg posuđuje svoj vlastiti novac, odnosno to bi bila potpuna suprotnost uvjerenju stanovnika ove države da su kunama koje drže u novčaniku vlasnici, dok su zapravo za te iste kune dužnici. Kune se u opticaj dakle izdaju bez kamata, ili se opticaj posuđuju kao kamatonosne?

23.01.2013, Miroslav Puž ispred MUP-a RH hitno utvrđuje činjenično stanje po pitanju središnje banke, nacionalne valute i parlamentarne jurisdikcije: Priopćavamo Vam da davanje odgovora na postavljena pitanja nije u mjerodavnosti Ministarstva Unutarnjih Poslova Republike Hrvatske.

3)
Po mom razumijevanju, firma lažira njeno financijsko izvješće ako u bilanci pod pasivu svrstava nešto što ju ništa ne košta.
Po mom razumijevanju, lažiranje financijskog izvješća je kriminalna radnja.

Koliko uspijevam shvatiti, u financijskom izvješću HRVATSKE SREDIŠNJE BANKE pod pasivom je umjesto beznačajnih troškova proizvodnje svog novca u opticaju upisana njegova sveukupna nominalna vrijednost.
Možda griješim, no tko pita glup je par minuta, tko ne pita glupan ostaje čitavog života: Ukoliko je navedeno točno, ne radi li se ovdje o organiziranom kriminalu ili eventualno čak i o legaliziranom kriminalu?

23.01.2013, Miroslav Puž ispred MUP-a RH hitno utvrđuje činjenično stanje po pitanju središnje banke, nacionalne valute i parlamentarne jurisdikcije: Priopćavamo Vam da davanje odgovora na postavljena pitanja nije u mjerodavnosti Ministarstva Unutarnjih Poslova Republike Hrvatske.”

.

alternative currency, newspapers, novosti, giornali, novine, notizie, local currency, complementary currency, alternativni novac, lokalna valuta, komplementarna valuta, moneta alternativa, moneta complementare, moneta localePubblica Notizie

Se sei utente registrato, puoi pubblicare le tue notizie sul web tramite questo servizio.

independent news, nezavisne vijesti, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, notizie indipendenti, prestito, mutuo, seigniorage, signoraggio    Categorie Notizie

.

 alternative news, alternativne vijesti, notizie alternative, debt-money, moneta debito, central bank, banca centrale, centralna banka, publish news, objavi vijest, pubblica le tue notizie    Accesso

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 alternative news, alternativne vijesti, notizie alternative, money, denaro, soldi, novac, debt, dug, debito, taxes, tasse, porez, bank, banca, banka     Chi È Online?

 4694 visitatori online
linija

 nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio     Ultime Dal Forum