Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News Notizie Banke I Države: Financijska Statistika 2008-2009

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator

Banke I Države: Financijska Statistika Za 2008-2009 Godinu

 

Dug je iznos kojeg je neka osoba, kompanija, organizacija ili država posudila i sporazumom se isti obvezala vratiti.

 

Dugove je dužniku posudio kreditor. 

Totalna sumu zaduženja u nekoj državi čini zbroj javnog duga i svih ostalih privatnih dugova.

Javni dug neke zemlje se dijeli na unutarnji i vanjski dug.
Vanjski dug država mora vratiti stranim kreditorima, a unutarnji domaćim kreditorima.
Zavisno od vrste statistike, u javni dug mogu biti iako to najčešće nisu, uključene obveze poput mirovina za koje su Vlade sklopile sporazume.  

Američki nacionalni dug je naprimjer u najvećem dijelu unutarnji, dok su javni dugovi u mnogim zemljama u razvoju uglavnom u najvećem dijelu vanjski dugovi.
Može djelovati neobično da dvije države koje imaju najveći nacionalni javni dug nisu nerazvijene zemlje, one koje obično nazivamo zemljama Trećeg Svijeta. Sjedinjene Američke Države i Japan, visoko industrijalizirane zemlje među onim najmoćnijim na svijetu, ujedno su i zemlje sa najvećim javnim dugovima.
Razlika u statistikama javnih dugova može imati drastične razmjere. Javni dug Sjedinjenih Američkih Država tako trenutno iznosi nekih 12 triliona dolara, a u istom trenutku uključivši obveze mirovinskog i zdravstvenog sustava, on se penje na nevjerovatnih od 70 do 100 triliona dolara.

Statistika najzaduženijih zemalja, izvor CNBC.com


1. Irska - 1267%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 1267% Vanjski dug po stanovniku: $567,805
Vanjski dug: $2.386 triliona 2008 BDP: $188.4 milijardi

2. Švicarska - 422.7%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 422.7% Vanjski dug po stanovniku: $176,045
Vanjski dug: $1.338 triliona 2008 BDP: $316.7 milijardi

3. Velika Britanija - 408.3%


Vanjski dug (u odnosu na BDP): 408.3% Vanjski dug po stanovniku: $148,702
Vanjski dug: $9.087 triliona 2008 BDP: $2.226 triliona

4. Nizozemska - 365%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 365% Vanjski dug po stanovniku: $146,703
Vanjski dug: $2.452 triliona 2008 BDP: $672 milijardi

5. Belgija - 320.2%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 320.2% Vanjski dug po stanovniku: $119,681
Vanjski dug: $1.246 triliona 2008 BDP: $389 milijardi

6. Danska - 298.3%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 298.3% Vanjski dug po stanovniku: $110,422
Vanjski dug: $607.38 milijardi 2008 BDP: $203.6 milijardi

7. Austrija - 252.6%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 252.6% Vanjski dug po stanovniku: $101,387
Vanjski dug: $832.42 milijardi 2008 BDP: $329.5 milijardi

8. Franuska - 236%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 236% Vanjski dug po stanovniku: $78,387
Vanjski dug: $5.021 triliona 2008 BDP: $2.128 triliona

9. Portugal - 214.4%


Vanjski dug (u odnosu na BDP): 214.4% Vanjski dug po stanovniku: $47,348
Vanjski dug: $507 milijardi 2008 BDP: $236.5 milijardi

10. Hong Kong - 205.8%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 205.8% Vanjski dug po stanovniku: $89,457
Vanjski dug: $631.13 milijardi 2008 BDP: $306.6 milijardi

11. Norveška - 199%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 199% Vanjski dug po stanovniku: $117,604
Vanjski dug: $548.1 milijardi 2008 BDP: $275.4 milijardi

12. Švedska - 194.3%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 194.3% Vanjski dug po stanovniku: $73,854
Vanjski dug: $669.1 milijardi 2008 BDP: $344.3 milijardi

13. Finska - 188.5%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 188.5% Vanjski dug po stanovniku: $69,491
Vanjski dug: $364.85 milijardi 2008 BDP: $193.5 milijardi

14. Njemačka - 178.5%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 178.5% Vanjski dug po stanovniku: $63,263
Vanjski dug: $5.208 triliona 2008 BDP: $2.918 triliona

15. Španjolska - 171.7%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 171.7% Vanjski dug po stanovniku: $59,457
Vanjski dug: $2.409 triliona 2008 BDP: $1.403 triliona

16. Grčka - 161.1%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 161.1% Vanjski dug po stanovniku: $51,483
Vanjski dug: $552.8 milijardi 2008 BDP: $343 milijardi

17. Italija - 126.7%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 126.7% Vanjski dug po stanovniku: $39,741
Vanjski dug: $2.310 triliona 2008 BDP: $ 1.823 triliona

18. Australija - 111.3%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 111.3% Vanjski dug po stanovniku: $41,916
Vanjski dug: $891.26 milijardi 2008 BDP: $800.2 milijardi

19. Mađarska - 105.7%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 105.7% Vanjski dug po stanovniku: $20,990
Vanjski dug: $207.92 milijardi 2008 BDP: $196.6 milijardi

20. Sjedninjene Američke Države - 94.3%

Vanjski dug (u odnosu na BDP): 94.3% Vanjski dug po stanovniku: $43,793
Vanjski dug: $13.454 triliona 2008 BDP: $14.26 triliona

Kome to ove zemlje duguju taj silan novac, ostaje nepoznanica.
Najveća svjetska banka po imovini je BNP Paribas, 2.29 triliona eura (3,5 trilijuna dolara).
Procjenjuje se da će Svjetski BDP u 2008 godini iznositi između 60 i 65 triliona dolara.
U jednom je trenutku u 2008 godini, vrijednost financijskih instrumenata derivata, uglavnom zasnovanih na zaduženjima, iznosila preko 1 kvadriliona dolara.

Izvještaj o financijskim derivatima, 30 Rujan 2009, Ured Za Kontrolu Valute SAD-a:  


1. JPMORGAN CHASE & CO.
Financijski derivati: $79,3 triliona
2. BANK OF AMERICA CORPORATION
Financijski derivati: $75,0 triliona
3. GOLDMAN SACHS GROUP, INC.,  
Financijski derivati: $49,8 triliona
4. MORGAN STANLEY NY  
Financijski derivati: $41,8 triliona
5. CITIGROUP INC.
Financijski derivati: $34,4 triliona
.

alternative currency, newspapers, novosti, giornali, novine, notizie, local currency, complementary currency, alternativni novac, lokalna valuta, komplementarna valuta, moneta alternativa, moneta complementare, moneta localePubblica Notizie

Se sei utente registrato, puoi pubblicare le tue notizie sul web tramite questo servizio.

independent news, nezavisne vijesti, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, notizie indipendenti, prestito, mutuo, seigniorage, signoraggio    Categorie Notizie

.

 alternative news, alternativne vijesti, notizie alternative, debt-money, moneta debito, central bank, banca centrale, centralna banka, publish news, objavi vijest, pubblica le tue notizie    Accesso

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 alternative news, alternativne vijesti, notizie alternative, money, denaro, soldi, novac, debt, dug, debito, taxes, tasse, porez, bank, banca, banka     Chi È Online?

 3816 visitatori online
linija

 nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio     Ultime Dal Forum