Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
webmaster
Ocjena: / 5
LošeOdlično 

Na današnji dan, Wen Jiabao, Kineski Premijer, je najavio da će Kina svoje devizne rezerve, najveće na svijetu, početi upotrebljavati za podržavanje i ubrzavanje "shoppinga" kineskih firmi po cijelom svijetu.
Naravno da ova najava može imati vrlo negativne posljedice na globalnu ekonomiju, koja je bazirana na dolaru.

Kinezi ovaj bijeg od američkih dužničkih obveznica nazivaju "strategijom izlaska", i ovo je prvi puta da se oficijalno direktno izašlo u javnost na ovu vrlo škakljivu temu.
Znali ili ne, kineske devizne rezerve iznose $2,132 triliona dolara.
Što više budu kasnili sa početkom "shoppinga", to će manje sa svojim papirima moći kupiti.

U isto vrijeme, u dragoj nam našoj smo dobili krizne namete. Iako uopće nikome nije jasno kako je do svega ovoga uopće došlo umjesto svih onih obećanja o nekakvoj novoj Kaliforniji koja je usput, prije desetak dana bankrotirala na svom dugu; svi mirišu kraj. Hoće li to biti ludi party, nezaboravna žurka ili najobičniji krkljanac na kakve smo mi ovdje na Balkanu već navikli, uopće više nije niti važno. Pa kad će već jednom?
Pa u vremenima u kojima je moguće stvaranje planina novca jednim pritiskom na tastaturu kompjutera, ovaj proces ide malo sporije, ali tu smo, samo što nije. Alan Grayson, Demokrat sa Floride, obratio se danas predsjedniku Federalnih Rezervi Bernankeu, sa pitanjem na temu o posuđivanju novca (Federal Reserve credit swaps) stranim centralnim bankama. Federalne Rezerve ne samo što su bankrotirale i sebe i Ameriku, ne samo što štampaju planine novca koje plasiraju potopljenim financijskim institucijama po Sjedinjenim Američkim Državama, masama tih bezvrijednih papira preplavljuju i ostali dio svjetskih financijskih ustanova.
Upravo zbog navodnjavanja cijelog svijeta, "Globalni Slučaj Zimbabve" malo kasni, ali već kuca na vrata svih nas. Kao i sve drugo u zadnjih par mjeseci, tako se i pojam inflacije modernije tumači i objašnjava..

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4813 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts