Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Kvocijent Inteligencije: Zašto Doktori Više Nisu Tako Pametni Kao Što Su Nekada Bili

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Vodeći profesionalci postaju manje inteligentni, pokazalo je jučer objavljeno istraživanje.

Odvjetnici, doktori, računovođe i bankari, svi su oni generaciju prije bili pametniji, pronađeno je.

Ovaj potresan zaključak su donijeli akademici u pregledavanju društvenih promjena.
Oni su htjeli saznati zašto su oni koji su rođeni u siromašnim obiteljima u 1970-im godina, mnogo manje uspješni od onih rođenih u 1950-im godinama.

Istraživanje je utvrdilo da su siromašna djeca iz 1970-ih godina izgubila priliku za dobro obrazovanje, za što se često krivi ukidanje gimnazija, pa nisu bili u mogućnosti doseći bolje profesije.

Umjesto toga, ta mjesta su popunila djeca iz bogatijih obitelji iako naravno nisu uvijek za to bila prirodno nadarena.

Istraživači iz Sveučilišta Bristol temelje svoje nalaze na IQ testovima inteligencije desetogodišnjaka i djece sa 11 godina, kao dijela dva velika ispitivanja života djece rođene između 1958 i 1970 godine.

Pronašli su pad kvocijenta inteligencije između dvije generacije među onima u najbolje plaćenim zanimanjima koja također imaju i najviši status kao profesije.
To znači da su profesionalci koji sada imaju 50-ak godina vjerojatno bistriji od onih u njihovim kasnim 30-im godinama.

Rejtinzi testova daju nekome sa prosječnom inteligencijom ocjenu od 100, sa široko prosječnom inteligencijom između 90 i 109. Ocjene u rangu između 110 i 140 se smatraju kao nadprosječna inteligencija.

Istraživanje je utvrdilo da su advokati rođeni 1958 godine imali IQ oko 10,5% iznad prosjeka, kada su bili ispitani kao djeca, što ih je svrstavalo u grupu nadprosječno inteligentnih. Oni rođeni 1970 godine su imali pak IQ približno oko 7,5% iznad norme, pripadajući time grupi sa prosječnom inteligencijom.

Slično tome, rezultati iz 1958 godine su gotovo 10% iznad prosjeka, ali samo 6% iznad prosjeka u 1970 godini.

Kvocijent inteligencije bankarima je pao sa 7,5% iznad prosjeka na 6,5%, dok su sveučilišni predavači pali sa 9% na 7,5% iznad prosjeka.
Liječnici su 1958 godine bili 12,5% iznad prosječno inteligentnih, ali 11% iznad prosjeka u 1970 godini.

Radnici krive neprestani pad društvenog standarda za sve manje prosjeke pohađanja sveučilišta mladih iz manje bogatih obitelji.
Ali kritičari kažu da problem leži u sveobuhvatnom nesupjehu škole koja ne pomaže siromašnim učenicima razviti se i postići dobre ocjene.
Oni ističu da je glavna razlika između dvije generacije, onih rođenih u 1958 godini i onih rođenih u 1970 godini ta što su jedni bili školovani u razdoblju kada su postojale gimnazije.


Zdravstvo: Mašina za pravljenje novca
 
 
 You need to a flashplayer enabled browser to view this video
 
 
Zanimljiv je primjer usporedbe računa za liječenje, Peru i Sjedinjene Američke Države.
Troškovi za medicinsku skrb koju je jedan istraživač dobio u Peruu, imali bi cijenu negdje između $60.000 i $80.000 u SAD-u.
No koliko su ti ljekari školovani na Sveučilištu Harvard naplatili za iste usluge u Peruu?
Manje od $2000 dolara i to bez osiguranja, a obuhvaća recepte, konzultacije, bolničku hospitalizaciju i druge troškove.
Istraživač se pita što je točno to što se u Americi plaća za zdravstveno osiguranje, i navodi da nije uspio riješiti problem niti u 13 godina.
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4078 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts